Om

Anemon Arkitekter startades 2007 och drivs av arkitekt Anna Aaro.

Företaget arbetar i första hand med olika typer av ombyggnadsprojekt, utredningar och hyresgästanpassningar för professionella beställare.

Bland beställarna finns fastighetsägare och förvaltare som exempelvis Stena Fastigheter, Einar Mattsson Byggnads och Landstingsfastigheter Stockholm.


Några projekt i urval

Blackebergs Gård 1
Ombyggnad av lokaler för Västerorts Aktivitetscenter. Utredningsuppdrag och projektering för totalentreprenad. Pågående.
Beställare: Stena Fastigheter
Hyresgäst: Bromma Stadsdelsförvaltning

Jakobsberg 2:1164
Utredningar och bygglovsprocesser för omvandling av lokaler till lägenheter samt omflyttning av befintliga verksamheter. Pågående.
Beställare: Stena Fastigheter AB

Stafsinge 1, Lästringe 4 – Hjulsta Centrum
Utredningsmaterial i tidigt skede för centrumfastigheternas framtid vad gäller disposition av ytor, typ av hyresgäster mm. Arbetet har förutom förslag till generella lösningar inneburit förslagsskisser för tänkbara hyresgäster, omflyttning och förslag till ombyggnader för befintliga hyresgäster.
Beställare: AB Hjulstahem

Kippinge 2
Ombyggnad/ hyresgästanpassning för Einar Mattsson Byggnads lokalkontor i Hjulsta samt föreningen Gulan.
Beställare: Einar Mattsson Byggnads AB

Kapellet 8
Byggnadsprogram för renovering av flerfamiljshus från 1950-talet i Sundbyberg.
Beställare: J & E Reibo Fastighets AB gm Einar Mattsson Byggnads

Kv Lampan 13
Programhandling och FU avseende stamrenovering av 69 lägenheter i en fastighet från 1910-talet på Södermalm i Stockholm.
Beställare: Arbetarebostadsfonden

Kv Österbotten 32
Bygglov för takterrasser och takunderhåll för större bostadsrättsförening på Regeringsgatan i Stockholm. Beställare: Structor

Södersjukhuset by. 48
Programhandling och FU för en ombyggnad syftande till att effektivisera energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet i Locums kontorslokaler.
Beställare: Landstingsfastigheter Stockholm

Kv Nattvardsbarnen 5
Färgsättning av trapphus i flerfamiljshus i Fredhäll.
Beställare: Anna Johansson Viborgs Stiftelse

Sabbatsbergs Sjukhus
Hyresgästanpassning för CBTI.
Beställare: Landstingsfastigheter Stockholm